Styret i Ski Bridgeklubb 2004/2005:

Verv

Navn

Adresse

Telefon privat

Telefon arbeid

Mobil

  • Leder

Bjarne Berg

Postboks 533, 1401 Ski

64 87 07 78

64858893

 

  • Nestleder

Olav Hjerkinn

Vestre Greverud terr 22B 1415       Oppegård

66 99 36 53

 

 

  • Sekretær

Herman Larssen

Fossveien 29B, 1405 Langhus

64 86 85 05

 

 

  • Kasserer

Leif Otto Listhaug

Gamle Åsveg 5, 1400 Ski

64 87 34 04

91 32 75 14

91 32 75 14

  • Styremedlem

Per Arild Kvist

Briskevn.95, 1405 Langhus

64 86 79 30

64 87 79 30

90 13 06 33

  • Styremedlem

Simon Rasmussen

Sogstiveien 1, 1440 Drøbak

 

 

 

  • Varamedlem
Raymond Frivåg Harald Hårfagresvei 19D, 1412 Sofiemyr
  • Revisor

Per Sletten

Skoglyvn.7, 1406 Hebekk

64 94 64 11