Fornavn Etternavn Epost Tlf_Jobb Tlf_Privat Tlf_Mobil Adresse_Linje_1 Post_Nummer Poststed
Arne Almendingen Kolbotn Terrasse 7 1410 KOLBOTN
Martin Andresen Nordbyveien 2 1400 SKI
Per Erik Asbjørnsen 64 87 65 45 64 87 43 97 Atriumveien 16B 1406 SKI
Arne Beito 67 57 38 46 Belsjøplatå 15B 1440 DRØBAK
Bjarne Berg bj.berg@online.no 64 85 88 93 64 87 07 78 95 02 34 43 Boks 533 1401 SKI
Gunnar S. Bjerkholt 64 87 10 44 Markveien 15J 1406 SKI
Karin Bjerkholt 64 87 10 44 Markveien 15J 1406 SKI
Steinar Bjørnstad sbjornst@online.no 22 72 37 30 64 87 05 09 92 01 76 37 Kråkstaveien 41 1400 SKI
Lawrence Bjørnå Snippen 21A 0566 OSLO
Turid Bjørnå 64 86 97 78 Vevelstadåsen 35 1405 LANGHUS
Øyvind Bronken 64 87 40 17 Folloveien 49B 1400 SKI
Bente Busted 64 87 90 04 Høyåsvegen 10 1405 LANGHUS
Hedvig Dragland Myrveien 27 B 1406 SKI
Hilde Drangsholt 22 14 08 15 Hospitsveien 3B 0393 OSLO
Svein Elvevold 64 86 97 78 Vevelstadåsen 35 1405 LANGHUS
Bjarne Erlandsen 64 86 54 91 Brokkenhusgrenda 14 1404 SIGGERUD
Raymond Frivåg Harald Hårfagresvei 19D 1412 SOFIEMYR
Eva Garsegg 22 62 01 31 Lerdalstoppen 9 1258 OSLO
Hans Garsegg 22 62 01 31 Lerdalstoppen 9 1258 OSLO
Berit Gjemdal 66 99 33 29 Stangåsveien 22 1415 OPPEGÅRD
Einar Gjemdal 66 99 33 29 Stangåsveien 22 1415 OPPEGÅRD
Bjørn Sverre Gulheim gulheim@online.no 64 86 08 13 64 87 45 08 90 17 21 97 Markveien 7D 1406 SKI
Jens H. Gundersen 64 95 08 83 Garder 1540 VESTBY
Rolf N Hansen 64 87 62 18 Nybrottveien 33C 1406 SKI
Tore Haraldsen 64 87 93 39 Vevelstadåsen 4 1405 LANGHUS
Olav Hjerkinn ohjerkin@online.no 23 09 88 74 66 99 36 53 90 73 89 49 Vestre Greverud Terrasse 22B 1415 OPPEGÅRD
Harald Jensen 64 86 17 65 Langhusveien 276 1405 LANGHUS
Espen Johansen Nordåssløyfa 10 1251 OSLO
Torstein Kjærvik 64 87 42 80 Løytnantstien 28 1400 SKI
Carl Harald Kløvstad 64 87 20 77 Idrettsveien 4 1400 SKI
Trond Koppang 22 75 20 45 Mortenrudsveien 26 1283 OSLO
Morten Korsaksel
Evelyn Kristensen 64 87 26 38 Linjeveien 23 1400 SKi
Roger Kristiansen Nybrottveien 29 A 1406 SKI
Per Arild Kvist 64 87 79 30 64 86 79 30 90 13 06 33 Briskeveien 95 1405 LANGHUS
Finn Larsen Kløftaveien 35 1454 FAGERSTRAND
Roar Larsen 66 91 95 61 97 67 36 90 Kløvtaveien 35 1454 FAGERSTRAND
Herman Larssen 22 92 73 75 64 86 85 05 Idrettsveien 13 B 1400 SKI
Dag Amund Lie 66 81 89 05 66 99 11 74 Vestliveien 1C 1415 OPPEGÅRD
Leif Otto Listhaug listhaug@online.no 91 32 75 14 64 87 34 04 91 32 75 14 Gamle Åsveg 5 1400 SKI
Arne Lundal 69 92 28 54 Ekevergbakken 16 1823 KNAPSTAD
Anna Malinowski 64 98 37 00 64 87 66 93 Mørkveien 34 1409 SKOTBU
Artur Malinowski 22 08 17 80 22 46 98 48 98 65 09 35 C/C NBF Enebakkveien 133 0680 OSLO
Johnny Moen 22 48 69 91 64 86 94 70 913 94 759 Idrettsveien 13 B 1400 SKI
Kirsti Mollatt 66 80 97 40 91 13 52 19 Jotunveien 45 1412 SOFIEMYR
Helge Myhre 64 87 28 16 Halmstadveien 1 1400 SKI
Willy Nilsen Enebakkveien 662 1404 SIGGERUD
Egil Nordby 22 09 57 30 22 10 25 77 Ragnhild Schibbes vei 8 0968 OSLO
Harald Nordby harald.nordby@merkantildata.no 22 09 57 30 22 22 10 78 93 05 56 50 Fallavn 30B 0495 OSLO
Tore Pedersen 22 27 78 59 Kringkollen 24 0690 OSLO
Sven Pran svenpran@online.no 64 87 34 27 90 64 34 28 Boks 618 1401 SKI
Simon Rasmussen
Jan Roaas 69 92 20 22 1825 TOMTER
Tommy Sandsmark xbridge@online.no 22 43 02 14 93 02 95 20 Bygdøy Alle 73B 0268 OSLO
Ole Schjetne 92 65 43 58 Steinfeltbakken 68 1405 LANGHUS
Harald Skjæran raskjara@online.no 22 08 17 80 22 75 02 11 99 28 11 67 Beverkollen 48 1275 OSLO
Per Sletten 64 94 64 11 Skoglyveien 7 1406 SKI
Toril Strømstad Einerveien 12 1405 LANGHUS
Berit Svarem Storgt. 28 1531 Moss
Anne Lise Sæbø 22 61 22 63 Nordåssløyfa 42C 1251 OSLO
Jon Sæbø 22 61 22 63 Nordåssløyfa 42C 1251 OSLO
Arild Erik Sørensen 66 80 32 54 Liaveien 9 1410 KOLBOTN
Siv Thoresen Rabbeveien 19 A 0580 Oslo
Arne Thy 64 87 50 95 Tårnveien 1 1400 SKI
Borghild Ulven 64 87 01 06 Sandertunet 99 1400 SKI
Kåre Ulven 64 87 01 06 Sandertunet 99 1400 SKI
Willy Varnås 66 90 35 71 Hareveien 7 1413 TÅRNÅSEN